teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Som underlag för denna bedömning används ett speciellt formulär, Assesment in Clinical Education (AssCe) med tillhörande instruktion om hur formuläret ska användas. Både studenten och handledaren fyller i var sitt AssCe-formulär inför trepartssamtalet som sker mellan student, handledare och lärare vid mittsamtal och slutsamtal. Handledaren skriver dessutom en sammanfattande bedömning på ett särskilt dokument. Bedömningunderlaget ligger sedan till grund för betyget som sätts av läraren vid Högskolan Väst.

Nationell klinisk slutexamination

Under den sista terminens VFU i utbildningen genomförs en Nationell klinisk slutexamination(NKSE) där bedömningen görs likadant vid samtliga deltagande lärosäten. Den kliniska examinationen föregås av en teoretisk salstentamen som genomförs samtidigt vid deltagande högskolor och universitet. Under den kliniska examinationen används ett särskilt formulär som den bedömningsansvariga sjuksköterskan fyller i.
Mer information

Kontakt

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen