teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Genom utbildningen kommer studenten att få olika uppgifter där kunskaperna och lärprocessen utvärderas med stöd av portfolion. Det praktiska genomförandet av portfolion innebär att studenten dokumenterar och arbetar med reflektioner utifrån frågeställningar kopplade till den aktuella kursens kursmål. Frågeställningarna fungerar som ett stöd när studenten samlar och skriver ned sina reflektioner. Dessa dokument dateras och sparas i efterhand. De samlade dokumenten utgör en beskrivning av studentens lärprocess under kursen. De dokumentationer studenten gör i portfolion är personliga, privata, men under kursens gång kommer studenten att göra ett urval av dessa och använda som underlag vid seminarier och examinerande moment samt för återkoppling till den egna lärprocessen senare under utbildningen. Sjuksköterskerollen och patientmötet utgör centralt innehåll i samtliga portfolio under utbildningen.

Portfolion innehåller följande flikar

  • Förreflektion
  • Reflektionsanteckningar
  • Efterreflektion
Varje kurs kommer att föregås av en förreflektion där studenten reflekterar över frågor relaterade till sin kunskap inom området för kursen. Syftet med förreflektionen är att identifiera den egna förförståelsen, planera och synliggöra lärandet, att ”öppna upp” för det nya området/kursen/ämnet, skapa grund för självvärdering av kunskapsprocessen och reflektera över egna mål och aktiviteter som behövs för att nå examensmålen. I reflektionsanteckningar reflekterar studenten, med hjälp av olika frågeställningar, över olika vårdsituationer.  
Kontakt VFU-samordnare

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen