teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Lärare och studenter i undervisningsmiljö. Foto Lärare och studenter i undervisningsmiljö. Foto

teknik och lärande i spännande kombo!

Med start 2018 har högskolan etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus knyter samman forskningen inom miljön Produktionsteknik Väst med delar av miljön Lärande i och för det nya arbetslivet (Industriell arbetsintegrerat lärande). Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.
Om Primus
Om produktionsteknisk forskning
Om forskning i arbetsintegrerat lärande

Våra fyra största forskningområden

KK-miljön Primus knyter samman forskning inom teknik och lärande vilket betyder att högskolan totalt sett prioriterar följande forskningsområden: Samtliga forskningsområden har stark koppling till högskolans utbildningsutbud och har hög relevans för utvecklingen av arbetslivet i Västsverige och nationellt.

Vi forskar tillsammans med andra!

Forskningen vid Högskolan Väst har en stark samverkansprofil och majoriteten av all forskning bedrivs tillsammans med andra inom såväl privat som offentlig sektor. Forskningen är i hög grad tillämpningsbar med många externa finansiärer som bidrar. Forskningen som bedrivs har arbetsintegrerat lärande, AIL, som gemensam nämnare. Det bedrivs också en unik forskarutbildning just inom arbetsintegrerat lärande. 
Aktuellt

Forskningskalender

Större finansiärer

kontakt: Vicerektor för forskning och forskarutbildning och Forskningskommunikatör

Senast uppdaterad av Anna Hallberg
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen