teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.


Värmebarriärbeläggningar (TBCs)

Forskning om TBCs var den första forskningen någonsin gjort vid Högskolan Väst och det började i slutet av 1980-talet som ett samarbete mellan Högskolan i Trollhättan / Uddevalla (nu Högskolan Väst) och Volvo Aero Corporation (nu GKN Aerospace ). Sedan dess har många banbrytande verk och betydande resultat har uppnåtts genom flera doktoranderna fungerar samt FoU-projekt med antingen nationell eller EU-finansiering. TBC-området är kärnan forskningsverksamheten och huvudsyftet är att öka gasturbiner effektiviteten genom bättre värmeisolering och ökad livslängd för TBC-system. Både numerisk analys och experimentellt arbete är involverade i detta område. Ett gott samarbete har etablerats i detta område, både på nationell och internationell nivå, till exempel Stony Brook University, Forschungszentrum Jülich, Manchester University, Linköping Universitet., Chalmers, Jönköping University etc. samt med industrin, t.ex. GKN, Siemens, Oerlikon etc.

Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs)

Detta forskningsområde är ett av de nyare inom detta området och började som en utvidgning av den expertis som gruppen i keramiska material för höga temperaturer (dvs. TBC fältet) och nya termisk sprutning processer har. Detta på grund av det stora intresset för SOFC från både forskning och industri. En bränslecell är en mycket lovande energikälla som resulterar i mycket låga nivåer av utsläpp och dessutom rena utsläpp, i kombination med mycket hög energieffektivitet. Av alla typer av bränsleceller, levererar SOFC: s den högsta elektriska verkningsgraden men har höga material- och produktionskostnader och dålig hållbarhet - viktiga hinder för en utbredd kommersialisering. Målet är här att utveckla en ny generation av SOFCs som överträffar nuvarande (både kostnadsmässigt och teknisk prestanda) och som är bättre lämpade för storskalig produktion än den nuvarande state-of-the-art som uteslutande använder termisk sprutning. Senaste landvinningarna inom termisk sprutning ska användas för att nå detta mål och det kan till exemepl vara axiell fjädring plasmasprutning och nanostora råmaterialet. Goda samarbeten har etablerats inom både nationella och internationella partners t.ex. Fraunhofer Inst., Forschungszentrum Jülich, Karlsruhe Inst., Höganäs AB, Oerlikon, HC Starck etc.

Slitage / korrosionsbeständiga beläggningar

Detta forskningsområde har utvecklats som en ökad industriell efterfrågan på beläggning alternativ till elektrolytisk hårdförkrom (EHC), som är känd som skadligt för operatörer och miljö. Senaste landvinningarna inom termisk sprutning t.ex. höghastighetsluft termisk sprutning och materialvetenskap, t.ex. kermeter och komplexa legerade pulver har fört termisk sprutning som allvarlig konkurrent till EHC applikationer. Målet inom detta område är att förbättra korrosions- och / eller slitegenskaper av metalliska beläggningar med billigare och miljövänliga beläggningsprocesser och viktigaste forskningsintressen är att utveckla beläggningsalternativ för EHC samt att identifiera nya applikationer gällande material för närliggande områden, t.ex. med hög korrosionstemperatur. Samarbeten inom detta område görs för närvarande med Tampere Univ., Fraunhofer Inst., Univ. Modena, SP, Höganäs, Fujimi Corp., Siemens, Oerlikon, HC Starck etc.

Bearbetning och MetallFormning

Det finns en växande potential i den svenska industrin för området skärande bearbetning. Ett stort antal svenska industriföretag som tillverkar maskiner för gruvdrift, tunga fordon och kullager står starka på marknaden med nya order och det förutspås en stor utveckling under de kommande åren. Nya produkter kräver också nya material; främst höghållfasta stål, lättviktsmaterial och kompositer. Detta kräver i sin tur en bättre förståelse av tillverkningsprocesser som involverar dessa nya material och i vissa fall förbättring av tillverkningsprocesser, särskilt bearbetningsprocesser och skärande verktyg som används. Forskningen inom bearbetningens område på Högskolan Väst är därför inriktad på att stödja industrin i dessa utmaningar.

Aktiva forskare och doktorander

Pågående projekt 

Avslutade projekt 

Kontakt

Senast uppdaterad av Anna Hallberg
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen