teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Vi genomför kurser som är skräddarsydda för din organisations behov och vi erbjuder också färdigpaketerade utbildningar. Kurserna kan ges i flexibla former med distansteknik eller som hel- eller halvdagsföreläsningar, eller i seminarieform. Vi erbjuder handledningsuppdrag eller inspirationsföreläsningar. Som kursdeltagare får du dessutom högskolepoäng om så önskas.

Just nu erbjuder vi gratis kompetensutvecklingskurser inom produktionsteknik. Kurserna ingår i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
Mer information om kurser och anmälan.

Är din organisation eller företag intresserad av att diskutera eller köpa en kurs? Läs mer om Uppdrag och uppdragsutbildning inom teknik.

Utbildningsprogram

Maskiningenjör på kandidatnivå ges med tre intriktningar, industriell produktion, produktionsteknik och produktutveckling. På magisternivå erbjuds Produktionsteknik, 60 hp, och Robotteknik, 60 hp. På masternivå erbjuds en master i robotik och automation, 120 hp och masterprogram i tillverkningsteknik, 120hp. Alla programmen på avancerad nivå erbjuds på engelska. Forskare och lärare undervisar och handleder studenter direkt kopplade till relevanta och pågående forskningsprojekt.

Mer information om utbildningar inom ingenjörsvetenskap

Forskarutbildning i produktionsteknik

På Högskolan Väst kan man examineras som doktor inom forskningsområdet produktionsteknik. Doktorander i produktionsteknik blir medlemmar av forskargruppen Produktionsteknik Väst. Mer information 

Forskarskolan Smart Industry Sweden vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer att bli framtidens nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige. Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Medverkande lärosäten förutom Högskolan Väst, är Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Jönköping University samt Mittuniversitetet.
Kontakt Högskolan Väst: Lennart Malmsköld

Företagsforskarskolan SiCoMaP - Simulation and Control of Material affecting Processes

I företagsforskarskolan Sicomap har industridoktorander forskat i nära samverkan med företag samtidigt som de genomfört sina doktorandstudier inom produktionsteknik på Högskolan Väst. Totalt har 11 industriföretag engagerat 20 doktorander mellan 2012 och 2021. Forskarskolans övergripande syfte var att utbilda internationellt konkurrenskraftiga doktorer som direkt kan föra in forskningsresultat i svensk tillverkningsindustri och på så vis höja kompetensnivån ute hos företagen. Ta del av resultat och reflektioner om Sicomap. 

Kontaktpersoner

Senast uppdaterad av Victoria Sjöstedt
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen