teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Forskningsmiljön utför också forskning om datorsimulering, kontroll och automationsteknik och oförstörande provning.

MÅNGSIDIG GRUPP MED AVANCERAD UTRUSTNING

Produktionsteknik Västs forskargrupp har en mängd specialiteter och bakgrunder. Några av dem är födda och uppvuxna i regionen, men ett stort antal har en internationell bakgrund. Arbetsspråket är engelska, och det finns ofta utbyte med flera utländska universitet. Detta innebär bland annat att gästforskare ofta är på plats, vilket gör det möjligt att bedriva gemensamma forskningsprojekt. I forskargruppen arbetar fysiker och matematiker tillsammans med experter på produktionsteknik, materialteknik, robotteknik, processtyrning och reglerteknik, simulering eller automatisering. Forskarna utnyttjar ständigt varandras kompetenser samtidigt som de har tillgång till ett varierat utbud av maskiner kompletteras med en stor variation av mätutrustning. 

Forskare och industrin i samarbete

Forskargruppen är en del av Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs i samarbete med Högskolan Väst, Innovatum Teknikpark och tillverkningsindustrin i regionen. Forskargruppen och dess laboratorieutrustning finns i PTC:s lokaler, det vill säga i en neutral arena. De är varken i universitetet eller i något av de inblanande företagen. Detta gör det lättare att engagera sig i den typ av samarbete som annars skulle ha varit svårt att uppnå. Till exempel har forskarna ofta ett nära samarbete med företagens operatörer. De tar itu med problem som är av hög prioritet för företagen och kan komma med lösningar som ofta bara behöver några små justeringar att fungera i deras produktion. Forskarna bidrar med något som företagen normalt inte får ut när de ensamma driver sina utvecklingsprojekt; den senare brukar fokusera på att producera lösningar på särskilda problem, men dessa lösningar kanske inte fungerar efter ett produktionsomorganisation. Forskarna däremot gräver djupare i problemen. De producerar kunskap som gör det möjligt för också framtida problem som måste lösas.

Vetenskapligt råd

Till gruppen finns kopplat ett vetenskapligt råd som består av:
  • Per Woxenius, GKN Aerospace, Ordförande
  • Uta Klement, Chalmers Tekniska Högskola
  • Jan-Eric Ståhl, Lund Tekniska Högskola
  • Bengt Lennartson, Chalmers Tekniska Högskola
  • Gunnar Bolmsjö, Linnéuniversitetet
  • Anders Jarfors, Jönköping University
  • Ulf Arnemo, Volvo CE
Verksamhetsledning

Senast uppdaterad av Anna Hallberg
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen