teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Temat för årets konferens riktar ljuset mot de stora utmaningar som präglar barns och ungas livsvillkor och framtidsutsikter idag – segregation och växande klyftor, klimatförändringar, krig och omvärldsoro. Hur förhåller sig barn och unga till utmaningar de möter, vilka strategier använder de och vad kan och bör den professionella vuxenvärlden göra?   Konferensen vänder sig till forskare, studenter och alla som arbetar med eller för unga i exempelvis förskola och skola, socialtjänst, vård och omsorg, lokal och regional förvaltning, politik eller ideella organisationer. Vi vill skapa en mötesplats för kunskapsutbyte mellan olika fält och strävar efter att ha ett brett och dynamiskt program med bidrag från både forskare och praktiker.   Vi upprepar förra årets succé med en digital konferens för att kunna bjuda in fler långväga och internationella deltagare. Konferensen är kostnadsfri.

Nätverksträff

På torsdag eftermiddag, efter dagens presentationer, kommer vi även att bjuda in till en nätverksträff för forskare i BUV-miljöerna.

Vill du presentera?

Vi välkomnar presentationer av forskning och utvecklingsprojekt från alla som arbetar med eller för barn och unga. 

Välj bland de olika formaten nedan om du vill bidra med en presentation. Presentationerna kan vara på svenska eller engelska: skriv ditt abstract (en kort sammanfattning) på samma språk som du vill presentera på. Om ni är flera som presenterar tillsammans ange alla namn i abstract och vem som är huvudpresentatör. Samtliga presentatörer ska göra en egen anmälan i anmälningsformuläret. Kontakta gärna buv@unkeusch.com om du har några frågor.

KORT PRESENTATION

15 minuter varav presentation max 10 min. Formen rekommenderas för forskare/organisationer/professionella som vill presentera ett projekt som är i ett tidigt skede, eller ett mindre forskningsprojekt eller utvecklingsarbete. Anmäl dig/er med abstract (sammanfattning) om max 200 ord exklusive referenser.

FULL PAPER-PRESENTATION

30 min varav presentation max 15 min. Presentationen baseras på ett paper/manuskript om ca 4000-8000 ord som läses i förväg av en utsedd diskutant. Det är ett tillfälle att få synpunkter på och diskutera ditt/ert arbete. Anmäl dig/er med abstract om max 300 ord exklusive referenser. För bidrag som accepteras ska paper skickas in senast den 16:e oktober.

RUNDABORDSSAMTAL

3-5 papers/korta presentationer med gemensamt fokus presenteras och diskuteras under 60-90 min. Anmäl er med ett gemensamt abstract max om 500 ord exklusive referenser. 

Bedömning av abstracts

Vi kommer att granska inskickade abstracts utifrån följande aspekter:
  • Tydlighet i projektets syfte och metod/genomförande
  • Relevans för barn- och ungdomsvetenskap och konferensens tema
  • Bidrag till kunskapsfältet/samhällsnytta
  • Vetenskaplig förankring och kvalitet (för forskarpresentationer)

Viktiga datum

Deadline för anmälan med abstract: 4 september Besked om accepterat abstract: 20 september Deadline full paper: 16 oktober

Konferensen anordnas av BUV, Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst.

Kontakt

Senast uppdaterad av Emelie Selberg
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen