teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Högskolepedagogik är det ämne som undervisande personal vid svenska högskolor och universitet studerar för att verka professionellt som lärare och som utvecklare av utbildning och kurser som de bedriver. Inom Högskolepedagogik ingår ett flertal teman som sätter fokus på vuxnas lärande. Lärares pedagogiska skicklighet bör alltid vara aktuell, då ny kunskap om högre utbildning ständigt utvecklas och bidrar till att skapa nya arbetssätt som rör digitalisering, internationalisering, normmedveten pedagogik och hållbar utveckling etc. Den högskolepedagogiska enheten (HPE) består av Urban Carlén och Johan Hyrén, som tillsammans med en mängd lärare och specialister från skilda enheter arbetar för att skapa en lärorik arena för undervisande personal. HPE finns representerade i en mängd olika interna råd (ex. IKT-rådet) och arbetsgrupper (ex. AIL-certifiering och Digital salstentamen). Vidare samverkar enheten med flera närliggande lärosäten (såsom PIL-enheten vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås) i kurser, teman och frågor som rör Högskolepedagogik och pedagogisk skicklighet. Samtidigt är det i de Högskolepedagogiska kurserna som lärare på Högskolan Väst möts och skapar pedagogisk utveckling tillsammans. Inom högskolepedagogiken erbjuds två olika typer av kurser:
  1. Behörighetsgivande högskolepedagogik, dvs. den utbildning om 15 hp som all undervisande personal bör skaffa sig senast två år efter påbörjad tjänstgöring vid Högskolan Väst

  2. Breddad lärarkompetens, dvs. kurser utanför den Högskolepedagogiska utbildningen om 15 hp, och som främst vänder sig till specifika lärarroller, ex. forskarhandledare och examinatorer.
    Samtliga kurser i Högskolepedagogik sker på avancerad nivå, men med olika behörigheter.

För att planera din behörighetsgivande Högskolepedagogiska utbildning om 15 hp eller om du har  frågor om övriga kurser och aktiviteter, ta kontakt med verksamhetsledare Urban Carlén

Läs mer och anmäl dig på respektive sida.

Har du frågor?

Funderar du på att anmäla dig till en högskolepedagogisk kurs men är osäker på förutsättningarna? Läs mer på vår sida med vanliga frågor och svar.

Kontakt

Senast uppdaterad av Elin Behrns
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen