teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Högskolan Väst strävar efter att upprätthålla en god förvaltningskultur och motverka korruption och andra oegentligheter. Så kallade visselblåsare spelar en central roll för att värna och främja viktiga värden i ett demokratiskt samhälle, såsom öppenhet och transparens. Högskolan har i enlighet med upprättat säkra kanaler för visselblåsning. Det går att visselblåsa skriftligt, per telefonsvar eller genom personligt möte. För att den som rapporterar ska känna sig trygg hanteras all visselblåsning konfidentiellt av den externa parten KPMG. Under nedanstående rubriker finns viktig information om hur skyddet för visselblåsare fungerar och hur man gör för att rapportera samt länkar till interna och externa visselblåsarkanaler.

Kontakt

Senast uppdaterad av Anna-Maria Blomgren
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen