teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

LARMA vid akuta händelser

Ambulans, brandkår, polis – i akuta situationer ring 112
 • Tala om vad som har inträffat
 • Tala om ditt eget namn och telefonnummer
 • Om du har möjlighet så anteckna vad som hänt för att sedan meddela krisledningen (se nedan)

HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare, eller så kallad defibrillator finns i högskolans entré. Den finns till vänster när du kommer in, mittemot Servicecenter.

Om det brinner

 • GÅ UT genom närmaste utgång
 • ANVÄND INTE HISSEN
 • ÅTERSAMLINGSPLATS:
  CAMPUS:   (parken utanför Albertssalen) 
  Här hittar du karta med återsamlingsplats på campus

  PTC: Uppsamlingsplats vid blå skylt vid parkeringen utanför entrén Nohabgatan 18 A (på andra sidan övergångsstället). Har du besökare, se till att de följer med dig ut till uppsamlingsplatsen.

VID AKUT HOT-/VÅLDS-SITUATION?

Upplever du en akut hot- och våldssituation kontakta 112.

FASTIGHETSFEL OCH SKADOR

Anmäl i första hand till Servicecenter.
Akuta fel då Servicecenter är stängt: Kraftstaden fastighetsjour 0520-340 50

SAMMANKALLANDE AV KRISLEDNINGEN  

Om du vet att det har inträffat en händelse eller olycka som du tror att högskola behöver informeras om är vi tacksamma om du rapporterar till krisledningen. 

Vid högskolan finns en krisledningsgrupp som kan sammankallas via ett journummer om något skulle hända. Journumret bemannas dygnet runt via ett rullande schema.

Journummer: 0520-22(3200)
Journumret kopplas till den som har jourberedskap.

Meddela vad som har hänt och om du vet vem eller vilka det gäller. Övrig information som tidpunkt, kontaktuppgifter är också värdefulla. Alternativt, kan du under dagtid kontakta ServiceCenter.

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen