teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Tecknad bild som illustrerar hållbarhet

Illustration: ”Designed by Wannapik” 

Aktuellt

"Vi måste hjälpas åt att ändra narrativet"

Hur är det att vara trans? Vilka utmaningar kan man stöta på och hur kan vi få stopp på diskrimineringen av transpersoner i Sverige och världen. För att uppmärksamma Internationella dagen mot homofobi och transfobi (IDAHOT) den 17 maj, träffade vi den amerikanske forskaren Tristan McKenzie, som själv identifierar sig som transperson.

Läs mer här. 

Om Centrum för hållbarhet

Utgångspunkten är ett brett hållbarhetsbegrepp som omfattar såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Arbetet tar en tydlig utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Här har högskolan samlat kompetens för att främja samarbete inom högskolan och sektorn och samverkan med omgivande samhälle kring hållbarhetsfrågor. Centrumbildningen är också ett stöd for högskolans interna hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmål som är beslutade (Policy för hållbar utveckling, Strategi för hållbar utveckling 2021-2023).

Centrumbildningens uppdrag

  • Fungera som en samarbetsarena för forskning och utbildning om och för hållbar utveckling
  • Samverka med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla kunskap inom hållbarhetsområdet
  • Skapa och upprätthålla kontakter med relevanta nationella och internationella forskarnätverk
  • Leverera stöd till högskolans interna hållbarhetsarbete
  • Ingå i Hållbarhetsrådet och där vara en aktiv part i genomförandet av högskolans strategi för hållbar utveckling
  • Vara referens till och samarbetspartner i projekt på högskolan som kräver särskild hållbarhetskompetens
  • Bidra till att stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor bland lärare, forskare och studenter på högskolan
  • Bidra till att synliggöra högskolans forskning inom hållbarhetsområdet 

Styrgrupp

Styrgruppen består av medlemmar från olika arbetsenheter på högskolan. Här ingår:
Fredrik Sjögren, sammankallande
Anita Beckman
Carina Kullgren
Vasileios Petrogiannis
Fredrik Sunnemark
Annabella Loconsole

Samverkanspartners
På gång

Kontakta oss

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen