teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Förvaltningen ansvarar för stöd och service till ledning, anställda, studenter och samverkanspartners. Förvaltningens uppdrag som verksamhetsstöd är:
  • Att säkerställa ett effektivt och välfungerande stöd av god kvalitet utifrån utbildningens, forskningens och ledningens behov samt krav från andra myndigheter.
  • Att proaktivt bedriva utvecklingsarbete av administrativa processer relaterat till högskolans prioriterade utvecklingsområden.
  • Att ge stöd och bereda ärenden för ledning och högskolestyrelse.

Chef för Förvaltningen: Högskoledirektör Li Lejerstedt.
Biträdande Högskoledirektör: Rickard Norén 
Ställföreträdande Högskoledirektör: Bettina Johansson 

Verksamhetsstödet inom förvaltningen är organiserat i följande avdelningar:

Studentstöd finns organisatoriskt under Studiestöd,bibliotek och pdagogisk utveckling

Högskoledirektör

Förvaltningens ledningsgrupp

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen