teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Avdelningen ingår från och med april 2022 i Avdelningen Service och IT

Avdelningens övergripande uppdrag:

IT-avdelningen utgör en gemensam resurs för hela högskolan och uppdrag omfattar såväl själva utbildnings- och forskningsverksamheten som administrativa stödprocesser. Ambitionen är att leverera ett IT-stöd som ska vara verksamhetsorienterat, serviceinriktat och kostnadseffektivt. Vår uppgift är att: 
  • Erbjuda studenter och personal moderna och högkvalitativa produkter och tjänster.
  • Utveckla och stödja verksamheten.
  • Effektivisera och optimera arbetssätt.
  • Utveckla och genomföra högskolans IT-strategi
  • Tillsammans med högskolans institutioner och enheter.
  • Verka för samverkan mellan olika grupper inom högskolan och för att högskolan ska upplevas som en enhet.

IT-chef

Medarbetare

Senast uppdaterad av Gunilla Thålig Karlsson
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen