teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN). Institutionsnämnden består av lärare och studenter, flertalet har vetenskaplig kompetens, och minst en av studentrepresentanterna bör vara doktorand.

Lärarna utses genom institutionsvisa val, för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

(Ledamöter i Institutionsnämnden får endast i undantagsfall vara ledamot i programråd)

Ledamöter


Ordförande

Sandra Pennbrant, professor vårdvetenskap inriktning arbetsintegrerat lärande

Vice ordförande

Nóra Kerekes, professor i medicinsk vetenskap inriktning psykiatri

Övriga ledamöter

Catrin Johansson, universitetslektor i vårdvetenskap
Anette Ekström, professor i vårdvetenskap
Maria Emilsson, universitetslektor i medicinsk vetenskap
Margareta Karlsson, docent i vårdvetenskap inriktning arbetsintegrerat lärande
Maria Rönnerhag, universitetslektor i vårdvetenskap
Annika Bergman, universitetsadjunkt i vårdvetenskap
Catrine Ekre, universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Student- och doktorandrepresentanter

Anna Andersson, doktorandrepresentant
Linnea Linde, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Forskningsetiska utskottet

Margareta Karlsson, docent i vårdvetenskap inriktning arbetsintegrerat lärande

Föredragande

Bent Floberg, akademi och ledningsstöd

Nämndens sekreterare

Eva-Lena Fast, prefektsekreterare

Kontakt

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen