teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter

Ordförande

Bo Svensson, universitetslektor

Vice ordförande

Ulf Hulling, universitetsadjunkt

Övriga ledamöter

Andreas de Blanche, universitetslektor
Anders Appelgren, universitetsadjunkt
Asun Valiente, universitetslektor
Thomas Lundqvist, universitetslektor
Monika Hattinger, universitetslektor

Student- och doktorandrepresentanter

Doktorandrepresentant vakant
Sebastian Johansson Nilsson, Studentrepresentant

Föredragande

Edisa Sadzak, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Lena Gustafsson, handläggare ledningsstöd

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-maiinstitutionsnamnd-IV@unkeusch.com senast 10 dagar innan mötet.

Kontakt

Senast uppdaterad av Lena Gustafsson
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen