teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Institutionsnämnden (IN) är en kollegial nämnd som har det övergripande ansvaret för kvalitet i utbildning och forskning på institutionen. Ansvaret utövas i dialog med institutionsledning och Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Institutionsnämnden består lärare och studenter. Av lärarna ska flertalet ha vetenskaplig kompetens och minst en av studenterna bör vara doktorand. Lärarna utses genom institutionsvisa val för en mandatperiod om tre år. Studenterna utses av studentkåren, för den mandattid som studentkåren bestämmer.

Ledamöter


Ordförande

Maria Spante, universitetslektor i informatik

Vice ordförande

Karin Svensson, universitetsadjunkt

Övriga ledamöter

Eva Johansson, universitetslektor i företagsekonomi
Helen Holmgren, universitetsadjunkt
Midhat Ajanovic, universitetslektor
Fredrik Sunnemark, universitetslektor
Sven Tengstam, universitetslektor i nationalekonomi
Eddy Nehls, universitetslektor 
Linn Gustavsson, universitetslektor
David Jersenius, universitetsadjunkt

Student- och doktorandrepresentanter

Fredrik Hillberg Jarl, doktorandrepresentant
Vakant, studentrepresentant
Vakant, studentrepresentant

Föredragande

Ann-Charlotte Bandgren, handläggare akademi- och ledningsstöd

Sekreterare

Emma Högberg, sekreterare

Forskningsetiska utskottet


Ordförande

Anna Warberg, universitetslektor i juridik

Mer information om Forskningsetiska utskottet.          

Mötestider 2022

25 augusti
29 september
27 oktober
24 november
20 december

Ärenden till IN skickas till Institutionsnämndens e-mail senast 10 dagar innan mötet.

Är du intresserad av att ta del av protokoll från INs möten hittar du dem . 

Kontakt

Senast uppdaterad av Emma Högberg
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen