teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av högskolans resultat för det särskilda uppdraget kring att utveckla arbetsintegrerat lärande, för utbildning och för forskning. Här finns också en finansiell redovisning kring högskolans ekonomiska resultat för aktuellt år. Som myndighet är man skyldig att återrapportera delar av verksamheten. För mer information om reglerna kring årsredovisningar och budgetunderlag läs  Tidigare årsredovisningar kan hittas i högskolans arkiv.

Snabbfakta 2021 (hämtat ur Årsredovisning 2021)


Faktaruta med text om Högskolan Väst

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit. Utöver dessa obligatoriska delar innehåller budgetunderlagen också ofta myndighetens ambition om hur verksamheten ska utvecklas. Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år. Regeringen använder sedan budgetunderlaget som ett underlag när den förbereder förslaget till statsbudget.
Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen