teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Studenter sitter utanför en av högskolans entréer. Sommar. Foto. campus-med-studenter-720-400-px

Utifrån campusplanen är syftet att skapa en miljö där akademi och arbetsliv möts och där studenter, medarbetare, samverkanspartners och allmänheten vill vara. 
Campusplanen visar på möjligheter till hur campusområdet kan integreras med centrum och ligger i linje med Trollhättans Stads ambitioner för att utveckla 
stadskärnan. 

Campusvision

"Ett campus där möten skapas. Mötet mellan kunskaper, idéer, kulturer och människor. Vårt campus är en kreativ och inspirerande miljö för livslångt lärande och gränsöverskridande samverkan. Här skapas möten mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle för att tillsammans skapa kunskap och utveckling. Vårt campus synliggör forskning och framsteg på ett tillgängligt och inkluderande sätt. Här vill man vara och här känner sig alla välkomna."

Campusplan 2030 

Campusplan 2030 hittar du här (länk till blädderbar pdf)
Här kan du läsa om hur Campusplan 2030 togs fram.

Se filmen om Camusplan 2030!Aktuellt: Delprojekt Huvudentré, inomhustorg och restaurang

I högskolans lokaler finns i dag en brist på studieytor och mötesplatser. Enligt campusvisionen vill vi ha ett campus där möten skapas i en kreativ miljö för livslångt lärande och gränsöverskridande samverkan.

När Högskolan Västs Campusplan 2030 togs fram var det många som önskade en tydlig huvudentré, plats för möten och kreativitet samt en mysigare restaurang. Detta delprojekt är ett av de prioriterade utvecklingsprojekten 2020/2021.

Högskolestyrelsen tog 22 april 2021 beslut att Kraftstaden Fastigheter AB ska starta upp ombyggnad av huvudentré, inomhustorg och restaurang. Arbete pågår med beräknad invigning hösten 2022.

CAMPUSPLANENS 9 STRATEGIER

Campusplanens strategier utgör grunden för campusutvecklingen och anger vilka åtgärder som behövs för att uppnå campusvision och effektmål.
  • Skapa inspirerande och produktiva samverkansmiljöer på campus
  • Skapa kreativa och flexibla lärmiljöer - i fysisk och digital miljö
  • Utveckla attraktiva och flexibla arbets- och mötesplatser
  • Göra campus lättorienterat och välkomnande
  • Bygga bostäder på campus
  • Skapa gröna miljöer – ute och inne
  • Skapa plats för aktivitet, service och umgänge
  • Utveckla ett hållbart campus
  • Hållbara kommunikations- och parkeringsmöjligheter

Nyheter

8/10-21:
26/4-21:
15/4-21:
6/12-19:

Kontakt: Huvudansvarig Li Lejerstedt

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen