teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

En viktig del i vår värdegrund

Högskolans arbete med tillgänglighet bottnar i vår värdegrund och högskolans kärnvärden som säger att  ”verksamheten vid Högskolan Väst utgår från och försvarar principen om alla människors lika värde där demokrati och mångfald bidrar till social välfärd, rättvisa och hållbar samhällsutveckling”. Arbetet med tillgänglighet är en viktig del i leva i enlighet med vår värdegrund och skapa en socialt  hållbar högskola. Därför är vårt tillgänglighetsarbete en viktig del i arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030. Vidare utgår arbetet med tillgänglighet från rådande lagstiftning, bland annat diskrimineringslagen (SFS 2008:567), arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (1977:1160) , förordningen för statliga myndigheter att genomföra handikappolitiken med flera (SFS 2001:526) och de funktionshinderspolitiska (prop. 1999/2000:79).

Relaterad information

Kontakt

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen