teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Information till dig som upplever sig ha/har blivit utsatt

Om du som medarbetare eller student blir eller upplever dig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller någon annan typ av diskriminering eller kränkande särbehanling.
 • Om det är möjligt, säga ifrån klart och tydligt till den som utsätter dig att beteendet är oönskat och att du vill att det ska upphöra. Försök att vara så konkret som möjligt med vilket beteende/uttalande du upplever som diskriminerande/trakasserande.
 • Dokumentera det inträffade. Anteckna klockslag, datum, eventuella vittnen, händelsen och vad den som trakasserade dig sade och/eller gjorde, din reaktion och upplevelse (vad, var, när och hur).
 • För medarbetare: Rekommendationen är att kontakta din närmaste ansvarig chef och begära ett enskilt samtal. Gäller det inträffade relationen mellan dig och din chef skall problemet signaleras till en högre nivå, där överordnad chef skall informeras och tar över ansvar för att utreda och hantera situationen.
 • För student: Rekommendationen är att prata med någon ansvarig, exempelvis program/kursansvarig eller ansvarig chef (för den utbildningen du går) och begära ett enskilt samtal. Gäller den misstänkta diskrimineringen relationen mellan dig och din kurs- eller programansvarige skall problemet signaleras till en högre nivå, där överordnad chef tar över ansvar för att utreda och hantera situationen.
 • Ta emot erbjudande om bearbetning och stöd om sådan bedöms som viktig. Stöd kan ges via företagshälsovården (anställd) och via studenthälsan (student).
 • Om du inte vill gå via chef, läs mer nedan om alternativa kontaktvägar.
 • Vill du göra en formell anmälan, läs mer under avsnittet ”Formell anmälan”

Kontaktvägar och stöd

Alla parter som upplever sig utsatta för trakasserier eller sexuella trakasserier eller någon annan typ av diskriminering kan såväl under inledande skede (för att medvetandegöra om det inträffade) som under ett eventuellt utredningsarbete informera och söka stöd hos ett flertal funktioner. Det finns alltså alternativa vägar att gå om man inte vill prata med ansvarig chef om det inträffade. Anställd:
 • HR-specialister
 • Fackligt ombud
 • Huvudskyddsombud
 • Lokala skyddsombud
Den som tar emot informationen ansvarar för att informera ansvarig chef alternativt arbetsenhetschef. Säkerställ att du har personens godkännande innan du kopplar in ytterligare personer. Student:
 • HR-specialister
 • Studenthälsan
 • Samordnare för studenter med funktionsnedsättning
 • Studentombud
 • Du kan också prata med program/kursansvarig
Extern stödfunktion:
 • Studentkåren
Den som tar emot informationen ansvarar för att informera ansvarig chef alternativt arbetsenhetschef. Säkerställ att du har personens godkännande innan du kopplar in ytterligare personer.

Formell anmälan

Anmäla kan den göra som menar sig ha blivit utsatt för trakasseri, sexuella trakasserier och repressalier, någon annan form av diskriminering eller kränkande särbehandling. Anmäla kan också annan person göra som observerat missförhållandet. En anmälan om misstänkt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt kränkande särbehandling är att betrakta som en allmän inkommen handling till högskolan. Ärendet kommer därför att registreras hos registrator. Använd följande anmälningsblankett om du vill anmäla
• Anmälan, muntlig eller skriftlig, kan överlämnas till följande funktioner (i oberoende ordning):
- Jurist/utredare
- HR-chef
- HR specialist
- Någon du som anmäler har förtroende för (exempelvis chef, ansvarig lärare).
Ovanstående ansvarar i sin tur för att vidarebefordra anmälan till registrator efter att ha nedtecknat anmälan och fått den godkänd av den som vill anmäla.

Anmälan kan också skickas direkt till registrator på Högskolan Väst, antingen via mail till registrator@unkeusch.com eller per post: Högskolan Väst, Gustava Melins gata 2, 461 86 Trollhättan
• Anmälan ska innehålla en redogörelse för vad som hänt, när, var, vem/vilka som varit inblandade och på vilket sätt, samt uppgifter om eventuella vittnen. Du som anmäler kan använda blankett som du hittar på www.unkeusch.com/likavillkor
• Mottagande part informerar ansvarig chef och arbetsenhetschef, som är ansvariga för den kommande utredningen och de åtgärder som vidtas.
• Anmälan skall diarieföras och dokumenteras skriftligen.

Kontakt

Senast uppdaterad av Beatrice Löfström
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen