teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

2017 beslutade högskolans styrelse om Strategisk plattform. Den har fungerat som en vägvisare och något att gemensamt hålla sig i – på många sätt högskolans ryggrad. Här finns bland annat vision, värdegrund och kärnvärden beskrivet - beståndsdelar som alltjämt ligger fast. I december 2021 tog högskolestyrelsen nästa steg. Byggstenarna är i mångt och mycket desamma. Högskolan fortsätter den gemensamma resan men vässar nu målbilden och adderar några pusselbitar som saknats - tre högskoleövergripande mål med tillhörande strategier. I strategidokumentet ”Vår väg framåt” vävs alla beståndsdelar samman. ”Vår väg framåt”ska läsas som en karta och vara högskolans kompass och hjälpa till att skapa en gemensam bild över vilka högskolan är, vill vara och vägen mot visionen.

VISION

För en mer hållbar värld är vi en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler.


Visionen beskriver vår målbild som vi ständigt strävar mot och uttrycker vår roll och samhällsnytta. Den är en kompass i det dagliga arbetet såväl som för den långsiktiga färdriktningen.

Vår vision ställer krav på oss. Att vara en aktiv samhällsaktör innebär att vi ser behov, tar ställning, tar initiativ och driver på utvecklingen. Vi agerar och verkar tillsammans med vår omvärld, vilket innebär att vi alltid söker samarbete utanför vår akademiska sfär.

Och att göra kunskap tillgänglig för fler människor, innebär att vi tar vår samhällsroll på allvar och hela tiden strävar efter att bredda vår rekryteringsbas och nå fler personer. Detta ställer pedagogiska och kommunikativa krav på oss att vara tillgängliga, öppna och inkluderande. Vår långsiktiga strävan mynnar ut i att vi genom vårt agerande bidrar till en mer hållbar värld.

Kontakt

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen