teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Satsningar inom tre områden

  • Asylsökandes och nyanländas inkludering och delaktighet

  • Digitalisering med fokus på strategisk utveckling av pedagogiska modeller och lärande

  • Inrättande av meriteringsanställningar inom Primus samt Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot Barn- och ungdomsvetenskap

Varför digitalisering och inkludering?


Digitaliseringen får ökad betydelse och har utpekats som nationellt prioriterat område (Regeringens digitaliseringsstrategi, västsvenska digitaliseringsinitiativet). Vi ska bidra till ett hållbart Sverige och behöver se människan i ett allt mer digitaliserat samhälle. Detta innebär att verksamheten ska utvecklas avseende användandet av digital teknik, pedagogisk utveckling och innehåll for att personal och studenter ska kunna möta framtidens utmaningar. Därför satsar högskolan kommande år på ett antal strategiska projekt inom digitalisering.

Högskolan strävar efter delaktighet hos medarbetare, studenter och samarbetspartners. Vi är öppna mot omvärlden och välkomnande mot dem vi möter och drivs av att möjliggöra människors potential, oavsett kön, ålder och bakgrund. Jämlikhet och allas lika värde är självklart. Vi vet att mångfald gör oss starkare och att ömsesidig samverkan är vår viktigaste framgångsfaktor. För att bli ännu bättre på att vara en aktiv samhällsaktör satsar högskolan strategiska medel på projekt som rör inkludering.

Projekt inom asylsökandes och nyanländas inkludering och delaktighet

Projekt inom Digitalisering med fokus på strategisk utveckling av pedagogiska modeller och lärande

Kontakt

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen