teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Utbildningsmoment/Studiegång

Kursen ges på avancerad nivå och genomförs som uppdragsutbildning. Kursen fokuserar på:
  • Din kommande handledarroll i verksamhetsförlagd utbildning i relationtill erfarenhetsbaserad kunskap, professionellt yrkeskunnande, vetenskapligt förhållningssätt, normmedvetenhet och makt.
  • Olika perspektiv på kunskap, teorier, modeller och arbetsintegrerat lärande diskuteras.
  • Reflektionens betydelse för hur kunskap grundläggs och utvecklas i olika kontexter behandlas.
  • Bedömning av egen kompetens med betydelse för handledarrollen diskuteras
  • Handledningsprocessen i förhållande tillstyrdokument och övergripande pedagogiska metoder reflekteras, analyseras och diskuteras.
  • Handledning utvärderas, reflekteras och analysera i relation till förhållningssätt, eget och andras lärande.

Arbetsintegrerat lärande

Studieuppgifternas frågeställningar bearbetas med utgångspunkt i klinisk verksamhet. Egna reflektioner och erfarenheter från arbetslivet relateras fortlöpande till teori, forskning och beprövad erfarenhet. Reflektioner skrivs ner i portfolio som är ett verktyg för studenternas reflektionsprocess.

Examination/Examen

Examination sker i form av studentgrupps diskussioner förlagda i seminarieform.

Förkunskaper/Behörighet  

Kursen genomförs på avancerad nivå, vilket innebär att för att vara behörig till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng. Uppdragsgivaren äger rätt att även anmäla deltagare till kursen som inte uppfyller behörighetskraven.

Genomförande/Start

Kursen startar vecka 35 och pågår till  vecka 44. Kursdagar planeras till fredagar.
Kursen är uppdelad i tre moduler där din roll som handledare, bedömning av handledningsaktivitet och den praktiska handledningsprocessen behandlas, reflekteras och examineras. Kursen läses på halvfart och bedrivs som distansutbildning. För kursen krävs datorvana samt tillgång till dator med kapacitet för mottagande av filmade inslag. Som utrustning krävs headset och webbkamera.

Kostnad

Pris 6 200 kr exklusive moms per deltagare. Kurslitteratur ingår inte i priset. Minsta antal deltagare är 20 för att kursen ska genomföras

Frågor om kursen ställs till kursansvarig
Kristina Åhlund

Information om uppdragsutbildning
Annika Bergman, Samordnare för kompetensutveckling i arbetslivet/uppdrag.
Mobil 0739-01 34 04

Anmäl dig via denna länk senast den 1 april

 
Kontakt

Senast uppdaterad av Eva-Lena Fast
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen