teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Nätverkets ambition är att verka för nyttiggörande av kunskap samt att utgöra en plattform för olika former av erfarenhetsutbyte. På detta vis blir nätverket ett slags "nav" inom vilket vetenskapliga, utbildningsrelaterade och praktiknära frågeställningar kan formas och utvecklas.

artikel: Social pedagogy versus social work in a Swedish context

Cedersund, E., Eriksson, L., Ringsby Jansson, B. and Svensson, L. A. (2021). Social pedagogy versus social work in a Swedish context. International Journal of Social Pedagogy, 10(1): 13.

Ny rapport: I huvudet på en socialpedagog

En ny rapport har kommit ut skriven av Christer Cederlund, Lisbeth Eriksson, Bibbi Ringsby Jansson och Lars A. Svensson:

Former för nätverksträffar

I april 2015 hölls en nätverksträff vid Högskolan Väst i Trollhättan som invol­verade forskare och doktorander med socialpedagogisk inriktning, undervisande lärare inom både universitet, högskola, folkhög­skolor och gymnasieskolor samt verksamhetsrepresentanter. Medlemmarna träffas två gånger per år med så kallade lunch-till-lunch-träffar – varannan gång på Högskolan Väst och varannan gång vid något annat lärosäte i landet.

Aktiviteter

Vid nätverksträffarna ägnas en del av tiden till att presentera pågående forskningsprojekt och en del för att presentera undervisningspraktik och exempel från verksamheter utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv. Resterande tid används för att diskutera kommande projekt och för att gemensamt driva den socialpedagogiska utvecklingen framåt utifrån de behov som finns representerade i nätverket.

Nätverkets medlemmar

Nätverkets medlemmar utgörs i dagsläget av ca 45 personer som representerar såväl forskning som undervisning och verksamhetsnära praktiker, t.ex. socialtjänst, omsorg och skola. Geografiskt har nätverket en spridning från Kalix i norr till Malmö i söder och från Uddevalla i väster till Stockholm i öster.

Lärosäten som finns representerade är:

 • Linköpings universitet
 • Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Högskolan Väst
 • Malmö Universitet
 • Högskolan i Jönköping
 • Göteborgs Universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Campus Västervik 
Ett flertal folkhögskolor med socialpedagogisk inriktning återfinns också:
 • Önnestad
 • Kalix
 • June
 • Viskadalen
 • Jämshög
 • Tollare 
 • Mångkulturella Folkhögskolan i Angered
 • Stensund
 • Vimmerby
 • Mångkulturella finska folkhögskolan
 • Sommenbygdens folkhögskola 
Utöver dessa har även flera verksamheter med socialpedagogisk anknytning en representant i nätverket; t.ex. socialchef, verksamhetschef för IFO och omsorg, projektledare för välfärdsteknik samt Svenska kyrkan.

NÄTVERKSTRÄFF i Önnestad den 31 mars - 1 april 2022

Information och program>>

Nationellt socialpedagogiskt nätverk Onlineträff den 1 oktober 2021

Ta del av materialet som presenterades

Nätverksträff 2-3 april 2020 på Önnestads Folkhögskola (utanför Kristianstad)

Med anledning av rådande Corona-situation har vi gemensamt beslutat att ställa in den förestående nätverksträffen vid Önnestads folkhögskola den 2-3 april. Vi ber att få återkomma med nytt datum längre fram.

Nätverksträff 4-5 april 2019 på högskolan Väst

Ta del av materialet som presenterades

Nätverksträff 15-16 november 2018 på campus västervik

Ta del av materialet som presenterades

NÄTVERKSTRÄFF 19-20 APRIL 2018 PÅ HÖGSKOLAN VÄST

Ta del av materialet som presenterades

Nätverksträff 6-7 april 2017 på Högskolan Väst

Ta del av materialet som presenterades

Nätverksträff 16-17 november 2017 på arbetarrörelsens folkhögskola i viskadalen

Ta del av materialet som presenterades

 

KonferensinbjudningarPapers of Social Pedagogy

Kontakt

Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen