teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.


 

Torsdag 31 mars

  12:00-13:00 Lunch

Sal: Skolans aula som ligger i Parkbyggnaden

13:00-13:30 Välkomna (Rektor, presentation av Önnestads Folkhögskola och lärarlaget) 13:30-14.15 Presentationsrunda deltagare, vad är på gång?
  • Varje lärosäte/folkhögskola/verksamhet förbereder en kortare dragning om cirka 5 minuter för att presentera sig och vad som är på gång
14:15-14:35 Fika

1. Verksamhetspresentation

14:35-15:15 Det handlar om att stärka en grupp av somaliska föräldrar i sitt föräldraskap men också att bygga en relation med polisen från tidig ålder i det att motverka destruktivt beteende och kriminalitet i framtiden.  (Per Wandel & Suz Kvick Larsson, Dalslands folkhögskola i Trollhättan).

15:15-15:30 Bensträckare

2. Forskning och utbildning

15:30-16:15 Att leda brukarnära arbete i funktionshinderverksamheter utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv

Ida Runge och Kristofer Hansson vid ”Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet”, Malmö universitet, presenterar ett samverkansprojekt med Malmö stad där de tillsammans med Per Arvidson har följt arbetet med en ny forskningsbaserad utbildning om praktiknära ledarskap för funktionshinderverksamheter. Utbildningen har också används som ett moment inom programmet ”Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet” och detta arbete kommer också att belysas i presentationen. Rapporten finns att ladda ner på följande länk: . 19:00 Middag  


Fredag 1 april

 

Sal: Skolans aula som ligger i Parkbyggnaden

3. Utbildning

08:30-09:00 Om kursen Socialpedagogiskt arbete – äldre och funktionshinder, 7,5 hp (Martin Molin & Magnus Broström, Högskolan Väst)

09:00-10:00 ”Balsam har ordet” 10:00-10:20 Fika 10:20-11:00 Diskussion om aktuella/övriga frågor, ”bordet runt” – nästa träff m.m. (Martin Molin & Magnus Broström) 11:00 Avslutning 12:00-13:00 Lunch

Lunch och middag bekostas av deltagarna själva. Önnestads Folkhögskola bjuder på fika. Lunchen kommer att äga rum på Önnestads Folkhögskola båda dagarna - skolans matsal, Önnespisen. Anmäl om ni vill ha lunch båda dagarna och om ni har önskemål om specialkost/allergier, mejla till info@onnestadsfolkhogskola.se

Välkomna!

Martin Molin
Lina Hallberg
Ine Back
Magnus Broström

 
Senast uppdaterad av Henrik Lindeskog
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen