teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Campus Västervik, som är ett lokalt Campus, samarbetar med ett flertal olika högskolor och universitet och har c:a 500 studenter som deltar i olika kurser och utbildningar. Högskolan Väst och Campus Västervik har samarbetat under många år för att kunna erbjuda möjligheter att på hemmaplan skaffa sig en arbetsmarknadsrelaterad kompetens.

Högskolan Väst erbjuder följande utbildningsprogram där studenter läser på Campus Västervik:

Det socialpedagogiska programmet startade i Västervik 2003. Denna utbildning har hittills genererat hundratals examinerade studenter i vår närregion. I och med detta har det skapats en ny arbetsmarknad där denna kompetens används och eftersöks flitigt.


Är du intresserad av att läsa Maskiningenjörsprogrammet via Campus Västervik?

Campus Västervik erbjuder lärarstöd som komplement till online undervisning. På Campus Västervik ingår du därför i en studiegrupp och har möjlighet att använda modern teknik med stöd på plats från både studiekamrater och personal. De moment i utbildningen som kräver samarbete mellan studenterna kan utföras på Campus. Det kan innebära allt från diskussion i våra forum till att ge varandra konstruktiv kritik på uppgifter och andra typer av gruppsamarbete.

Campus Västervik erbjuder dig:
Lärarledd undervisning
Tillgång till plats att studera på t.ex. grupprum
Tillgång till studentbostäder
Tentamenshantering och examinering
Hjälp att hitta och söka Co-op-platser på företag i västerviksregionen

Tar emot Co-opstudenter
I Västervik samarbetar Högskolan Väst med Campus Västervik och det lokala näringslivet. Många företag i Västervik har behov av kompetent personal i framtiden och tar gärna emot studenter som läser maskiningenjörsprogrammet med Co-opinriktning. Tillsammans med Campus Västervik har dessa företag undertecknat en avsiktsförklaring där man förbinder sig att ta emot Co-opstudenter.

Cooperative Education (Co-op) innebär att studenterna förlänger utbildningen och varvar studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation. 
Läs mer om Co-op.

Forsknings- och utvecklingsmiljö

Genom samarbetet Campus Västervik och Högskolan Väst har det vuxit fram en mycket spännande Forsknings- och utvecklingsmiljö (FoU) vid Campus Västervik. Denna FoU-miljö omfattar välfärdsvetenskap och ingenjörsvetenskap.   Inom det välfärdsvetenskapliga området finns nu ett Socialpedagogiskt centrum, en forsknings-, utvecklings- och utbildningsmiljö. Forskningen riktar sig mot människans hela livscykel, från barn till äldres livsvillkor i en landsbygdskommun. Centret är en mötesplats mellan praktik och forskning. Läs mer på .

Se intervju med Jerry Engström, campuschef i Västervik.

Mer information

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen