teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Vi vill ta samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer ett steg längre genom etableringen av en arena för ökad samhällspåverkan och utvecklat samhällsaktörskap. Under läsåret 2021/22 utreds därför möjligheten att etablera en s.k. Impact Hub vid Högskolan Väst. Inom Societal Impact Hub West kraftsamlar Högskolan Väst och ett antal strategiska partners och nyckelaktörer i Västsverige för att gemensamt ta sig an komplexa samhällsutmaningar i större eller mindre skala.  Tanken bygger på tillvaratagande av högskolans styrkeområden och all den befintliga struktur för samverkan som finns vid Högskolan Väst för att öka nyttiggörandet, synliggöra samhällsutmaningar och påverka samhällsutvecklingen mot ökad hållbarhet. 

Societal Impact Hub West tar avstamp i FN:s globala hållbarhetsmål, Västra Götalandsregionens Regionala utvecklingsstrategi (RUS) samt den forsknings- och innovationsproposition som framlades hösten 2020. Arenan blir ett nav för all den samverkan som bedrivs inom högskolans utbildning och forskning, liksom inom ramen för befintliga centrumbildningar och strukturer vid högskolan eller med medägarskap av Högskolan Väst. Arenan blir också en plattform för samverkan med politik och beslutsfattare på olika nivåer.

Styrgrupp och referensgrupp

Som styrgrupp för utredningen fungerar Rektors planeringsgrupp, där rektor, prorektor, högskoledirektör och vicerektorer ingår. En referensgrupp formeras för att lämna inspel i slutskedet av utredningen samt bidra med kunskap och synpunkter kopplat till en kommande uppbyggnad av SIHW. I referensgruppen ingår representanter såväl för högskolans samverkanspartners som för olika delar av högskolans organisation.
Rapport

Kontakt

Senast uppdaterad av Lena Lindhé
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen