teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Obs! Språkvingens bokning av handledningar är sommarstängd 24 juni-14 augusti.
Välkommen att boka igen 15 augusti.

Hos oss på Språkvingen kan du få hjälp med ditt akademiska skrivande genom bokad handledning, eller genom att delta på någon av våra workshoppar eller Study Buddy. Vid perioder då vi har högt tryck har vi även drop-in. 

Är du lärare? Läs mer om vad Språkvingen kan erbjuda dig.

Handledning

Språkvingen erbjuder handledningar i läsning, skrivande och retorik. Läs mer och boka på vår sida Boka handledning.

Drop In

Just nu har vi ingen drop-in.

Under perioder med högt tryck på bokningar har Språkvingen drop-in.  Då träffar du oss på .  Under drop-in kan du ställa kortare frågor (max 30 minuter) om skrivande, läsande och din text. OBS! För referensfrågor hänvisar vi till 

Workshoppar

Ibland håller Språkvingen  workshoppar för dig som vill förbättra dig i läsande, skrivande eller muntlig presentation. Då finns information här.

Study Buddy

Just nu erbjuder vi inte Study Buddy.

Study Buddy är ett drop-in på campus där du kan fråga om allt som har med läsande, skrivande, retorik, informationssökning, referenser eller Word att göra. Kom och skriv på din uppsats eller plugga tillsammans med oss.

Språkvingens läs- och skrivguide

Vill du läsa mer kan du besöka . I guiden hittar du information om:
 • Läsning av akademiska texter. Du kan lära dig om lästeknik, få veta hur du kan läsa vetenskapliga artiklar och få praktiska tips för läsning.
 • Akademiskt  skrivande. Du kan lära dig mer om skrivprocessens delar, vad som kännetecknar akademiskt skrivande och lite kort om referenser.
 • Språket i akademiska texter. Du kan läsa om meningsbyggnad, stycken, grammatik och ord som lätt blandas ihop. Du hittar också ordlistor och praktiska tips för skrivande.
 • Retorik för att planera dina muntliga presentationer bättre. Retorikdelen inleds med en kort film och sedan kan du läsa om hur du planerar och disponerar en muntlig presentation.

för lärare

Vill du samarbeta med Språkvingen i ditt program/kurs? Hör av dig till kontaktpersonen för din institution: Vi har ett basutbud av undervisning i tre steg:
 • Introduktionsföreläsning (termin 1)
  Om skrivprocessen och vetenskapligt skrivande. Inslag av studieteknik. Reflektioner kring det egna skrivandet.
 • Workshop om skrivande (termin 2/3)
  Kopplat till texter skrivna under kursen. Ofta granskning av egen eller annans text. Fokus på språk och referenser.
 • Repetition inför examensarbetet (uppsatstermin)
  Friska upp minnet. Fokus på feedback och handledning.
Basutbudet kan anpassas så att det passar med undervisningen och uppgifterna i din kurs.

Inför en kurs

Du kan importera vår till din kurs från Canvas Commons. Där finns också  att importera. Länka gärna till denna sida också.
Kontakt

Senast uppdaterad av Johanna Dahlin
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen