teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

 
Anstånd med studiestart

ANTAGEN MED VILLKOR

___________________________________________________________________________________
Till anmälningformuläret

Etikprövning

Examensbevis

INTYG
_____________________________________________________________________________________
Till formuläret för beställning av resultatintyg, registreringsintyg och kursbevis

Kurs inom program/kurspaket

PRÖVNING AV REELL KOMPETENS
_____________________________________________________________________________________
Läs om hur du ansöker om reell kompetens

Senare del av program

STIPENDIER
_____________________________________________________________________________________
Läs om hur du söker Högskolan Västs stipendier

Studera mer än 45 hp

STUDIEAVBROTT
_____________________________________________________________________________________
Vill du göra avbrott på en utbildning fyller du i nedanstående webbformulär.

Gör du ett avbrott inom tre veckor från utbildningens start, ett sk tidigt avbrott, har du möjlighet att söka utbildningen igen.
Studieuppehåll

TENTAMEN OCH EXAMINATION
_____________________________________________________________________________________

Kan inte anmäla mig till tentamen (webbformulär)
Få tillgång till din rättade tenta (information)

Befrielse från obligatoriskt utbildningsmoment_ansökan.pdfHar du vid två tillfällen blivit underkänd på en examination och dessa finns inrapporterade i Ladok, har du möjlighet att begära byte av examinator.

Begäran byte av examinator.pdf  
Tillgodoräknande

 
Utlandsstudier/praktik

 

ÅTERUPPTAGANDE AV STUDIER
_____________________________________________________________________________________

Använd detta webb-formulär om ditt uppehåll från studierna varit ett år eller mindre.

 Till anmälningsformuläret, mindre än ett års uppehåll


Använd denna blankett om ditt uppehåll från studierna varit mer än ett år.

Återupptagande av studier_ansökan.pdf   Ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 15 maj inför höstterminen eller 15 november inför vårterminen. --------------------------------------------------------------------------


Saknar du någon blankett, kontakta Servicecenter.

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen