teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Vy över Trollhättans kanal med studenter. Foto.

Om stipendiet

, och Högskolan Väst (genom Centrum för hållbarhet) förenas i viljan att göra skillnad lokalt och regionalt i frågor som rör demokrati, mångfald och hållbarhet. Detta stipendium är ett av sätten organisationerna kan nå det målet. 

Stipendiet delas ut till studenter inför uppsatsskrivandet, dels som uppmuntran och dels för att täcka mindre utgifter, som till exempel lokala resor, skapar. 

Ämnena i uppsatserna som kan bli aktuella för detta stipendium ska belysa hållbar utveckling ur en tydlig lokal och/eller regional synvinkel. Samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling (ekologisk, social och ekonomisk) är intressanta.  Den lokala kopplingen innebär till exempel att stipendiaterna kommer att arbeta nära kommuner i närområdet, och att uppsatserna ska tackla samhällsutmaningar som dessa står inför.  

Urvalskriterier

  • Impact för byggandet av ett hållbart samhälle, lokalt och regionalt
  • Bedömd genomförbarhet
  • Spridning mellan olika hållbarhetsutmaningar och kommuner
  • Att uppsatsen skrivs i samverkan med någon av de identifierade kommunerna
  • Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska efter samråd med studerandes program och berörd kommun

Ansökan

Studenter kommer att kunna söka stipendiet under hösten 2022. Uppsatserna skrivs under våren 2023 med avslut i juni månad då slutsatser och resultat presenteras. De exakta datumen för ansökan håller på att fastslås. Kontakta Fredrik Sjögren för mer information. 

Beslut av stipendiater

Stipendiaterna väljs ut av en kommitté bestående av en representanter från Länsförsäkringar, Kommunakademin Väst samt Centrum för hållbarhet.   
Kontakt

Senast uppdaterad av Stefan Kudryk
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen