teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Regler för tilldelning av Sparbankssiftelsen Västs Stipendium 2022

Sparbanksstiftelsen Väst har avsatt 20 000 kr för högskolan att tilldela studenter som rest utomlands inom ramen för sin utbildning. Medlen ska fördelas som 2 stipendier om 10 000 kr vardera.

Högskolan avser fördela dessa två stipendier till resor och utbyten som är längre än 8 veckor. Företräde kommer ges för studenter på kandidatnivå men även Magisternivå studenter är välkomna att söka.

Studenter som gjort en studie eller praktikperiod utomlands under 2020 eller 2021 och som inte haft någon annan form av finansiering från Högskolan Väst kan söka. Stipendiaten åtar sig att vid eventuell tilldelning vara på plats för mottagande vid avslutningshögtid och förväntas att berätta lite kort om sin erfarenhet.

En ansökan ska vara i tid inkommen och innehålla följande för att räknas som behörig till ett stipendium:

  1. Ett personligt brev – max 2 A-4 sidor. Studenten förväntas berätta om sitt utbyte/sin resa så att man kan se kopplingen till utbildningen och eventuella AIL inslag och perspektiv.
  2. Utdrag ur studieregister (Ladok) där avklarade poäng vid Högskolan Väst framgår.

Urvalet baseras på dessa två kriterier.

En stipendiekommitté granskar och beslutar om tilldelning. Kommittén består av Prorektor, studentkårsrepresentant och för uppdraget utsedd handläggare.

Stipendierna utlyses på högskolans webb och sista ansökningsdatum är 20 april 2022.

  Alla studenter meddelas resultatet av sin ansökan.  

Regulations for award of sparbanksstiftelsen väst scholarship 2022


The Swedish foundation Sparbanksstiftelsen Väst has donated 20 000 kr to University West for awarding students who has completed a study- or internship period abroad within their education here. The funds will be awarded as 2 scholarships of 10 000 SEK each.

University West will award these two scholarships to students who has completed a study- or internship period abroad of more than 8 weeks.
Precedence will be given to studetnts on first cycle studies (Bachelor level), but student at second cycle studies (Master level) are also welcome to apply.

The two students awarded the scholarship undertake to be present to receive this during the graduation ceremony and will be expected to give a short presentation of their experiences.

Applications must be submitted on time and contain the following in order to be regarded as complete:

  1. A personal letter – max 2 A4 pages where the applicant describes the period/journey in relation to the university education and the connection to work integrated learning perspectives.
  2. Certificate of result (Ladok) where all completed courses or units at University West are listed.

The selection is based on these two criteria.

A scholarship committee will review applications and select scholars. The committee consists of Pro-Vice-Chancellor, student union representative and for this assignment appointed administrator.

The scholarships are announced on University West web pages and the last date of application is 20th April 2022.

All applicants will be notified of the result of their application.

Kontakt

Senast uppdaterad av Kommunikation och Internationella relationer
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen