teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Detta finns reglerat i högskoleförordningen.  Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala föreskrifter, till exempel om vilka huvudområden som ska finnas och vad respektive examen ska kallas. Detta hittar du i examensordningen. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid en gemensam kärna av regler som gäller för alla.

Examensordning

Del A innehåller allmänna bestämmelser om examina och i del B anges vilka examina som finns vid Högskolan Väst. I bilagan till examensordningen anges vilka huvudområden och inriktningar som finns för respektive examen. Examensordningen omfattar också ett dokument med äldre lokala regler. 
De olika delarna hittar du som pdf:er längst ner på sidan.

Examen vid Högskolan Väst

På grundnivå och avancerad nivå finns vid högskolan två typer av examina - generella examina samt yrkesexamina. För varje examen finns också ett huvudområde och/eller en inriktning angivet. 

Efter att ha läst en forskarutbildning vid Högskolan Väst kan du också examineras till doktor inom tre ämnen. Läs mer om forskarutbildningen.

Studieresultaten räknas i högskolepoäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 1.5 högskolepoäng, en termin motsvarar 30 högskolepoäng.

Examensstruktur

Grundnivå

Yrkesexamen:
Högskoleingenjörsexamen
Sjuksköterskeexamen
Examen inom lärarutbildning

Generell examen:

Högskoleexamen
Kandidatexamen

Examen på avancerad nivå

Yrkesexamen:
Specialistsjuksköterskeexamen
Examen inom lärarutbildning

Generell examen:

Magisterexamen
Masterexamen

Examen på forskarnivå

Licentiatexamen
Doktorsexamen

Huvudområden

Högskolan Väst har fastställt ett antal huvudområden som kan ligga till grund för din examen.
Samtliga huvudområden hittar du i Examensordning, del B bilaga 1, längst ner på sidan.

Bygg din egen examen/huvudområde

Om du väljer att läsa ett utbildningsprogram leder detta till en specifik examen. Att plocka ihop fristående kurser till en examen ger dig en möjlighet att skräddarsy din egen utbildning i en så kallad öppen examen.  En examen kan omfatta 120 hp (högskoleexamen) eller 180 hp (kandidatexamen) på grundnivå samt 60 hp (magisterexamen) eller 120 hp (masterexamen) på avancerad nivå.

För att kunna ta ut en examen behöver du ha gjort en fördjupning inom ett visst område - detta blir ditt huvudområde.  Huvudområdet måste vara fastställt vid Högskolan Väst (se bilagan).
Exempel: för att kunna ta ut en kandidatexamen måste du ha läst 180 hp varav minst 90 hp inom ditt huvudområde. Utav dessa 90 hp ska 15 hp bestå av ett självständigt arbete, ett s.k. examensarbete. Du kan även tillgodoräkna godkända kurser från tidigare utbildning eller yrkesverksamhet. Läs mer om tillgodoräknande under Är student.

Ta gärna kontakt med studie- och karriärvägledningen så kan ni gemensamt se över vilka alternativ som finns för att uppnå den examen du önskar.
Senast uppdaterad av Anita Eriksson
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen