teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Samla information

Leta runt bland våra program och kurser. Ta också en titt på ingången "En värld av AIL" där vi berättar om hur vi arbetar med utbildningarnas kopplingar till arbetslivet.

Kontakta gärna våra studie- och karriärvägledare om du till exempel har frågor om utbildningarna, arbetsmarknaden eller behörigheter.

På sidorna under Studentliv får du en inblick i hur det är att vara student här på Högskolan Väst.

Hur och när anmäler jag mig?

Du anmäler dig till program och kurser på antagning.se. Där hittar du information kring hur du gör din anmälan, när anmälan öppnar, sista anmälningsdag och andra viktiga datum. 

Hur hanteras de uppgifter du lämnar i din anmälan? Läs mer under Är student.

Viktiga datum

Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. 

(Observera att datumen nedan kan komma att ändras i enlighet med beslut från Universitets- och Högskolerådet och antagning.se)

Vad händer med min anmälan? 

Hösten 2022

Antagningsbesked 1 med svarskrav

Antagningsbesked 1 publiceras 12 juli 2022.

Tacka JA för att behålla din plats

Har du blivit antagen eller reservplacerad måste du tacka JA på ditt antagningsbesked för att behålla din plats.

Du tackar JA via "Mina Sidor" på antagning.se.
Sista svarsdag är 22 juli 2022!

Antagningsbesked 2

Antagningsbesked 2 publiceras på antagning.se den 28 juli 2022. Det är inget svarskrav på detta besked, däremot måste du om du är antagen registrera dig för att behålla din plats. Invänta ditt registreringsmejl från Högskolan Väst för mer information. 

Registreringsmejl

Registreringsmejlet skickas till dig som är antagen inom ett par arbetsdagar efter att du fått ditt antagningsbesked 2. Vi skickar det till den e-postadress som du angivit på antagning.se. I registreringsmejlet får du bland annat din personliga länk för att registrera dig och skapa ett studentkonto. Registreringen är obligatorisk för att du ska kunna påbörja din utbildning. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din utbildningsplats.

Saknar du ditt registreringsmejl? Kolla din skräppost alternativt:


Terminen startar måndag vecka 35.

Registrering

Du registrerar dig enligt anvisningar i registreringsmejlet. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats. En del utbildningar är dock fortfarande öppna för sen anmälan. Se nedan för mer information.

Reservantagning

Att vara reservplacerad innebär att du står på en väntelista till utbildning. Här hittar du information om reservantagning.

Återbud

Om du önskar avstå din plats lämnar du återbud via "Mina Sidor" på antagning.se

SEN ANMÄLAN

Du kan göra en sen anmälan till flera utbildningar vid Högskolan Väst. Alla sena anmälningar behandlas i mån av tid och i kronologisk ordning. Dina chanser att bli antagen ökar därför ju tidigare du gör din anmälan.  Även om högskolan tar emot och behandlar sena anmälningar är det ingen garanti att det finns lediga platser kvar på utbildningen.

När urval pågår i aktuell antagningsomgång är utbildningarna tillfälligt stängda för anmälan.

(länk till antagning.se)

Regler kring anmälan

Enligt måste varje lärosäte ha en antagningsordning. Om du vill läsa om hur arbetet med antagningen går till här hos oss finns det dokumenterat i Högskolan Västs antagningsordning (se PDF-fil längst ner på sidan).

Antagningsordning 2022/2023 gäller vid antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå från och med läsåret 2022/2023 och vid antagning till sommarkurser 2022.
Den gäller även för antagning till utbildning på forskarnivå från och med 2021-01-01.

Anstånd med studiestart

Om du blivit antagen till en utbildning vid Högskolan Väst, men inte kan börja på grund av särskilda skäl, kan du få anstånd med din studiestart. Det finns alltså möjlighet att påbörja studierna vid ett senare tillfälle. Särskilda skäl kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Blanketten "Anstånd med studiestart" (PDF-fil) hittar du längst ner på sidan.

Kurs inom program/kurspaket och Senare del av program

Det finns möjlighet att göra en ansökan till vissa kurser inom program och kurspaket (gäller ej fristående kurser) samt till senare del av program. Detta under förutsättning att behörigheten är uppfylld samt att ledig plats finns. Ta en kontakt med våra studie- och karriärvägledare för att tillsammans diskutera dessa möjligheter!

Blanketter för anmälan (PDF-fil) hittar du längst ner på sidan.

Vi antar inga sökande till senare del av program på Sjuksköterskeprogrammet.

studieavgifter

Du som är svensk medborgare behöver varken betala anmälnings- eller studieavgift, men alla studenter från länder utanför EU/EES behöver betala studieavgift för sina studier på svenska högskolor och universitet. Högskolan fastställer inför varje läsår vilka studieavgifter som ska gälla.Genom UHR, Universitets- och högskolerådet, får vi på Högskolan Väst medel som ska användas till stipendier för studenter som är betalningsskyldiga. Antagna studenter kan ansöka om ett stipendium som täcker avgiften för deras program.

Läs mer om stipendier på den engelska sidan

Inställande av utbildning 

Utbildningarna ges under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande. Om för få anmälningar kommit in vid anmälningstidens utgång kan en utbildning ställas in. 

(OBS! Högskolan Väst förbehåller sig även rätten att under andra särskilda omständigheter ställa in utbildning. Ange därför alltid reservalternativ när du söker.)

Mer information

Senast uppdaterad av Anita Eriksson
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen