teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Behörighetskraven är olika beroende på om utbildningen ges på grundnivå eller avancerad nivå. Behörighetskraven framgår av presentationen för respektive utbildning.

MERITVÄRDERING

För samtliga utbildningar på grundnivå, som vänder sig till nybörjare, gäller att meritpoäng kan ges för fördjupning (nivå över de faktiska behörighetskraven) i matematik, engelska samt moderna språk. Lägst betyget Godkänd fordras, och du kan få maximalt 2,5 poäng i tillägg. 

Områdesbehörigheterna tas bort 
Områdesbehörigheterna tas bort från och med antagningen till sommarkurser 2022 och kommer framöver att anges enbart som särskild behörighet. Läs mer på

BASÅRSMERITER - TEKNISKT BASÅR 

Ett basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som ordnas av högskolor och universitet. Eftersom det är på gymnasienivå ger det inga högskolepoäng. Av basårstabellen  framgår vad studierna i ämnet motsvarar för kurs. Du hittar Basårstabellen här.

Bedömningshandboken

Antagning till utbildning på grund- och avancerad nivå sker enligt de nationella överenskommelser som finns redovisade i Bedömningshandboken för antagning.

 

Förhandsbesked om din behörighet  

Om du är osäker på ifall du uppfyller behörigheten till en utbildning och funderar på om du behöver läsa in något för att bli behörig, så kan högskolan göra ett så kallat förhandsbesked. För att kunna få ett förhandsbesked så måste du ansöka om detta i god tid före du tänkt söka utbildningen. Vi ger enbart förhandsbesked om det finns tid att läsa in kurser ifall någon behörighet skulle saknas. Vi ger dock inga förhandsbesked vid ansökan om bedömning av reell kompetens.

Kontakta oss för mer information. servicecenter@unkeusch.com

Grundläggande behörighetsprov

På regeringens uppdrag håller UHR på och tar fram ett nationellt behörighetsprov som ska ge grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undantag

Undantag innebär att en sökande som formellt inte uppfyller behörighetskraven bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen, om sökande har förutsättningar genom andra kunskaper. Student som söker om undantag kan befrias från ett eller flera behörighetskrav för en specifik utbildning vid ett specifikt antagningstillfälle. Vill du ansöka om undantag bör detta motiveras i en särskild skrivelse som ska bifogas din ansökan. 

ANTAGEN med villkor

Antagen med villkor kan du bli om du har pågående högskolestudier som är behörighetsgivande, men som inte är avslutade när du skickar in din anmälan. Du ser i ditt antagningsbesked ifall du blivit antagen med villkor.  Du som har blivit antagen med villkor och har fått meddelande om att du ska styrka din behörighet fyller i formuläret nedan och bifogar de meriter du önskar åberopa. Det kan exempelvis vara ett resultatintyg ur Ladok. Villkoret måste vara uppfyllt vid program- eller kursstart för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen. Det betyder att du måste ha fått godkänt resultat på behörighetsgivande utbildning.
Senast uppdaterad av Anita Eriksson
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen