teen patti game se paise kaise kamay

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om.

Uppgifter att göra för grundläggande behörighet

Uppgifterna du ska göra är indelade i fyra olika områden och du ska bara göra uppgifter för den behörighet som du saknar formella meriter för. Högskolan Väst gör sedan en samlad bedömning av ditt inskickade underlag, men de olika områdena kan väga olika tungt i bedömningen beroende på vilken utbildning du söker.  Områdena är:
  1. kommunikation och hantering av svenska språket
  2. hantering av engelska språket
  3. användning av matematiska förmågor
  4. annan kompetens som kan ge förutsättningar att tillgodogöra sig högskolestudier
Generellt gäller att du kan ta stöd från och de kunskapskrav som ställs för respektive ämne. Här får du mer information kring vad du ska lyfta fram. Vilka kunskaper inom ämnet ska du ha för att få godkänt, dvs lägst betyget E? Notera att du kan bli kontaktad för att komplettera din ansökan med intervju eller andra former av underlag för att bekräfta eller utveckla ditt samlade underlag. Klicka på nedanstående rubriker för att se vilka uppgifter som ska besvaras för respektive ämne i ansökan. 

Använd den här mallen när du fyller i uppgifter för grundläggande behörighet

Senast uppdaterad av Susanne Rath
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen